Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna rok szkolny 2018/19

 

Zajęcia sportowe

 

Rodzaj zajęć

Nauczyciel prowadzący zajęcia

Do kogo skierowane

Termin

Sala

Siatkówka

Marek Krawczyk

Klasy VII – III Gim

Poniedziałek  8,9 lekcja

14.40-16.20

Duża sala gimnastyczna

Tenis ziemny

Artur Rak

Klasy I a,  b,

Piątek 2 lekcja 8.55-9.40

Czwartek 6 lekcja 12.45-13.30

Duża sala gimnastyczna

Tenis ziemny

Michał Dobrzański

Klasa  Ic  SP

Czwartek 7 lekcja

13.45-14.30

Duża sala gimnastyczna

SKS

Artur Rak

Uczniowie kl. VII i VIII - chłopcy

Czwartek  9 lekcja

15.30-16.30

Piątek 9 lekcja 15.30-16.30

Duża sala gimnastyczna

Zajęcia artystyczne

 

Kółko plastyczne

Bogusława Stycz

Klasy IV – VIII SP i  IIIG

Poniedziałek 8 lekcja

110

Konsultacje muzyczne przygotowujące do występów solowych i konkursów artystycznych

Sabina Klyta-Szubert

Uczniowie SP i G

Czwartek 5 lekcja

świetlica

Kółko muzyczne

Sabina Klyta-Szubert

Uczniowie klas IV-VII

Poniedziałek 

9 lekcja

207

Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne

Zajęcia grafomotoryczne z elementami plastyki

Monika Stachura

Uczniowie klasy 1c

Czwartki 7 lekcja

13.45-14.30

205

 

Zajęcia matematyczne „Przyjazna matematyka”

Monika Stachura

Uczniowie klasy

IVa

Wtorek 7 lekcja

13.45-14.30

205

Zajęcia dodatkowe z matematyki

Joanna Mazur

Uczniowie kl. IIb

Czwartek 6 lekcja

12.45-13.30

203

Zajęcia dodatkowe z matematyki

Marzena Florek

Uczniowie kl. IIa

Piątek 6 lekcja

12.45-13.30

203

Zajęcia dodatkowe wyrównujące braki w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych

Barbara Smoczok

Uczniowie kl. Ib

Czwartek 6 lekcja

12.45-13.30

 

Świetlica

Zajęcia dodatkowe – kinezjologia edukacyjna

Katarzyna Dworaczek

Uczniowie kl. IVb

Wtorek 6 lekcja 12.45-13.30

Czwartek 4 lekcja 10.45-11.30

210

203

Zajęcia dodatkowe z zakresu edukacji matematycznej

Karolina Kwoka

Uczniowie kl. Ia

Wtorek 1 lekcja

8.00-8.45

206

Zajęcia grafmotoryczne

Karolina Kwoka

Uczniowie kl. Ia

Piątek 2 lekcja

8.55-9.40

300

Zajęcia dodatkowe z

j. angielskiego

Aneta Gehfeld

Co dwa tygodnie uczniowie klas IIIG

Poniedziałek 7 lekcja

13.45-14.30

304

Zajęcia dodatkowe z

j. angielskiego

Aneta Gehfeld

Co dwa tygodnie uczniowie klas VIII

Piątek  7.05-7.50

209

Zajęcia dodatkowe  z  

  j. polskiego

Agnieszka Rybak

Uczniowie klasy III b G

Wtorek 1 lekcja

8.00-8.45

306

Zajęcia dodatkowe  z   

 j. polskiego

Agnieszka Rybak

Uczniowie klasy VIIIa

Środa 7.05- 7.50

306

Zajęcia dodatkowe

rozwijające umiejętności z zakresu edukacji matematycznej i polonistycznej

Marzena Florek

Uczniowie kl. IIa SP

Wtorek 5 lekcja

11.45-12.30

203

Zajęcia dodatkowe z matematyki

Anna Rembek

Uczniowie klasy VIIb

Czwartek 7 lekcja

13.45-14.30

 

302

Zajęcia dodatkowe z matematyki

Patrycja Fortuna

Uczniowie kl. VIIIa

Poniedziałek 7,8 lekcja

13.45-15.25

305

Zajęcia dodatkowe z matematyki

Patrycja Fortuna

Uczniowie kl. VIb

Środa 8 lekcja

14.40-15.25

 

305

Kółko teatralne

Monika Witała-Ośkiewicz

Katarzyna Dworaczek

Uczniowie klas IV-VIII i IIIG

Czwartek 7.00 – 7.45

208

Kółko polonistyczne z elementami treningu pamięci

Monika Witała-Ośkiewicz

Uczniowie klas V

Czwartek 2 lekcja

8.55-9.40

208

Zajęcia dodatkowe z matematyki

Ilona Sobieraj

Uczniowie klasy VIa SP

Wtorek 8 lekcja  14.40-15.25

Piątek 8 lekcja   14.40-15.25

Zajęcia pozaszkolne

Zajęcia dodatkowe z j. niemieckiego

Joanna Steczek

Uczniowie klasy VII SP

Piątek 1 lekcja

8.00 – 8.45

308

Zajęcia dodatkowe z j. niemieckiego

Joanna Steczek

Uczniowie klasy VII SP

Piątek 7 lekcja

13.45-14.30

303

 

 

Zajęcia dodatkowe z  chemii

Anna Rembek

Uczniowie kl. VIII i  III G

Poniedziałek 8 lekcja

14.40-15.35

308

 

 

Zajęcia dodatkowe z geografii ,  biologii i fizyki

Grzegorz Suchanek

Uczniowie kl. III  G

Poniedziałek 7 lekcja

13:45- 14:30

309

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z geografii, biologii i fizyki

Grzegorz Suchanek

Uczniowie kl. VIIIb

Czwartek  7 lekcja

13:45- 14:30

302

Zajęcia dodatkowe z j. angielskiego

Lucyna Janota

Uczniowie kl. IIIa,b  G

 

Środa 7:00-7:45

(co dwa tygodnie)

209

Zajęcia dodatkowe z j. polskiego

Małgorzata Szymczak

Uczniowie klasy VIa

Czwartki, 2 lekcja

 8.55-9.40

206

Zajęcia dodatkowe z

j. angielskiego

Lucyna Janota

Uczniowie klasy VIII

Gr. S

Poniedziałek 8 lekcja

14.40-15.25

(co dwa tygodnie)

209

Zajęcia dodatkowe z

j. angielskiego

Lucyna Janota

Uczniowie klasy VIII

Gr. I

Środa 7.00 – 7.45

(co dwa tygodnie)

209

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów

 

Kółko literacko-ortograficzne

Joanna Kopel

Uczniowie kl. IIIaSP SP

Piątek 4 lekcja

10-45-11.30

świetlica

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne „Rusz głową”

Joanna Kopel

Uczniowie kl. IIIaSP SP

Środa 6 lekcja

12.45-13.30

biblioteka

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne „Potyczki matematyczne”

Bożena Złotecka

Uczniowie kl. IIIbSP SP

Środa 6 lekcja

12.45-13.30

206

Kółko literacko-muzyczne

Bożena Złotecka

Uczniowie kl. IIIbSP SP

Wtorek 4 lekcja

10-45-11.30

203

Kółko ortograficzne

Joanna Mazur

Uczniowie kl. IIb SP

Wtorek 5 lekcja

11.45-12.30

203

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne

Joanna Mazur

Uczniowie kl. IIb SP

Środa 6 lekcja

12.45-13.30

203

Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania i umiejętności uczniów

Marzena Florek

Uczniowie kl. IIa SP

Środa 4 lekcja

10-45-11.30

świetlica

Zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności matematyczne „Matematyczne asy z naszej klasy”

Barbara Smoczok

Uczniowie kl. IVb

Wtorek 6 lekcja

12.45-13.30

203

Klub Bajki

Anna Kurek

Uczniowie kl. I – IVSP

Piątek 6 lekcja

12.45-13.30

biblioteka

KLUB PSYCHOLOGICZNO-ROZWOJOWY 

Małgorzata Szymczak

Uczniowie klasy  4a

Czwartki  3 lekcja

9.50-10.35

 biblioteka

zajęcia dodatkowe z matematyki

Monika Stachuta

Uczniowie kl. IVa SP

Wtorki 7 lekcja

13:45- 14:30

205

 

 

Zajęcia dodatkowe z matematyki

Sylwia Grygierczyk

Uczniowie klasy IVc

Środa 5 lekcja

11.45-12.30

203

Zajęcia matematyczne „Łamigłówki mądrej główki”

Ewa Mazur

Uczniowie kl. IIa

Poniedziałek 5 lekcja

11.45-12.30

świetlica

Kółko j. angielskiego

Ewa Mazur

Uczniowie kl. I-IV

Wtorek 3 lekcja

9.50-10.35

203

Kółko matematyczne

Katarzyna  Leśnik

Uczniowie klasy  7 a

Poniedziałek 1 lekcja

8.00-8.45

308

Zajęcia  dodatkowe z matematyki

Katarzyna  Leśnik

Uczniowie klasy 8 c

Środa 8 lekcja

14.40-15.25

308

Zajęcia dodatkowe z matematyki

Katarzyna  Leśnik

Uczniowie klasy 8 b

Czwartek 8 lekcja

14.40-15.25

302

Zajęcia dodatkowe z matematyki

Katarzyna Leśnik

Uczniowie klasy 3aG

Czwartek 7 lekcja

13:45- 14:30

205

Kółko komputerowe

Krzysztof Kałużny

Uczniowie kl. V-VIII SP i  III G

Czwartek 9 lekcja

310

Koło Przyjaciół Biblioteki

Anna Kurek

Klasy V-VIII

Czwartek 1 lekcja

8.00-8.45

Biblioteka

Zajęcia dodatkowe z historii

Anna Zawora

Uczniowie kl. IIIa G

Środa 8 lekcja

14.40-15.25

307

Zajęcia dodatkowe z historii

Anna Zawora

Uczniowie kl. IIIb G

Piątek  8 lekcja

14.40-15.25

307

Klub pięcioklasisty –

kółko historyczne

Anna Zawora

Uczniowie klas V

Poniedziałek 8 lekcja

14.40-15.25

307

Filmowe kółko biblijne

Anna Pawlas

Uczniowie kl. I-V

Piątek 2 lekcja

8.55-9.40

Biblioteka

 

Przygotowanie do komunii świętej

Anna Pawlas

Uczniowie kl. IIIa

Wtorek 5 lekcja

11.45-13.30

 

210

 

Kółko biblijno - plastyczne

Martyna Waliczek

Uczniowie klasy Vd

Piątek 3,4 lekcja

9.50- 11.30

310

Kółko przyrodnicze

Grzegorz Suchanek

Uczniowie klas
III b G

Środa 1 lekcja

8.00-8.45

309

Kółko przyrodnicze

Barbara Rożek

Uczniowie klas V d ,c

Wtorek 8 lekcja 14.40-15.25

309

Uczniowie klasy V a

Czwartek 8 lekcja 14.40-15.25

309

Kółko ekologiczne

Barbara Rożek

Uczniowie klas VII i VIII

Wtorek 1 lekcja 8.00-8.45

309

 

 

Kółko dziennikarskie

 

Natalia Domżalska

Uczniowie klas 4-8 SP i 3 G

Wtorek 1 lekcja

8:00-8.45

304

 

 

Kółko z j. angielskiego/

eTwinning

Lucyna Janota

Uczniowie klasy V-IIIG

Poniedziałek 8 lekcja

14:40 - 15:25

(co dwa tygodnie)

209

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania i przygotowujące do egzaminu z języka polskiego

Natalia Domżalska

Uczniowie klasy  8b i 3aG

Czwartek 8 lekcja

14:40-15.25

307

Kółko zainteresowań z j. angielskiego

Aneta Gehfeld

Uczniowie klasy 6a

Czwartek 2 lekcja

8.55-9.40

304

 

Zajęcia wzbogacające ofertę świetlicy

Zajęcia manualno-techniczne

Mirosława

Tomczak

Uczniowie klas I-III

Czwartek 4  lekcja

10.45-11.30

świetlica

Po naszemu, czyli po Śląsku

Sylwia Grygierczyk

Uczniowie klas I-III

Poniedziałek 6 lekcja

12.45-13.30

świetlica

Kreatywne prace plastyczne „Kreatywny recycling”

Aleksandr Koźbielak

Uczniowie klas I-III

Poniedziałek 1 lekcja

8.00-8.45

świetlica

Zajęcia rozwijające umiejętności plastyczne, muzyczne i ruchowe

Monika Poraj

Uczniowie klas I-III

Środa 8 lekcja 14.40-15.25

Czwartek 6 lekcja 12.45-13.30

 

świetlica

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Wyrach
    Szkoła Podstawowa w Wyrach, ul. Puszkina 10
  • 32 2187244

Galeria zdjęć

bip