Oferta edukacyjna

 

Oferta edukacyjna  obowiązująca w    II półroczu roku szkolnego 2018/2019

 

Zajęcia sportowe

 

Rodzaj zajęć

Nauczyciel prowadzący zajęcia

Do kogo skierowane

Termin

Sala

Siatkówka

Marek Krawczyk

Klasy VII – III Gim

Środa 8,9 lekcja 14.40-16.20

Duża sala gimnastyczna

Tenis ziemny

Artur Rak

Klasy I a

Klasa I c

Poniedziałek 2 lekcja 8.45-9.40

Piątek 4 lekcja 10.45-11.30

Duża sala gimnastyczna

Tenis ziemny

Michał Dobrzański

Klasa  I b  SP

Czwartek  7 lekcja  13.45- 14.30

 

Duża sala gimnastyczna

SKS

Artur Rak

Uczniowie kl. V

Wtorek i piątek 9 lekcja

15.35-16.20

Duża sala gimnastyczna

Zajęcia artystyczne

 

Kółko plastyczne

Bogusława Stycz

Klasy IV – VIII SP i  IIIG

Środa 8 lekcja 14.40-15.25

sala 110

Konsultacje muzyczne przygotowujące do występów solowych i konkursów artystycznych

Sabina Klyta-Szubert

Uczniowie SP i G

Poniedziałek 4 lekcja 10.45-11.30

Czwartek 8 lekcja 14.40-15.25

Biblioteka

Sala 110

Zajęcia realizujące potrzeby uczniów

 

Zajęcia grafomotoryczne z elementami plastyki

Monika Stachura

Uczniowie klasy 1c

Piątek 4 lekcja 10.45-11.30

Sala 203

Zajęcia matematyczne „Przyjazna matematyka”

Monika Stachura

Uczniowie klasy

IVa

Czwartek 5 lekcja 11.45-12.30

Sala 203

Zajęcia dodatkowe z matematyki

Joanna Mazur

Uczniowie kl. IIb

Poniedziałek 5 lekcja 11.45-12.30

 

Świetlica

Zajęcia dodatkowe z matematyki

Marzena Florek

Uczniowie kl. IIa

Poniedziałek 5 lekcja 11.45-12.30

 

Świetlica

Zajęcia dodatkowe wyrównujące braki w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych

Barbara Smoczok

Uczniowie kl. Ib

Poniedziałek 4 lekcja 10.45-11.30

Świetlica

Zajęcia dodatkowe – kinezjologia edukacyjna

Katarzyna Dworaczek

Uczniowie kl. IVb

Piątek 4 lekcja 10.45-11.30

Sala 210

Zajęcia dodatkowe z zakresu edukacji matematycznej

Karolina Kwoka

Uczniowie kl. Ia

Poniedziałek 2 lekcja 8.55-9.40

Sala 205

Zajęcia grafmotoryczne

Karolina Kwoka

Uczniowie kl. Ia

Piątek 4 lekcja 10.45-11.30

 

Sala 203

Kinezjologia edukacyjna

Katarzyna Dworaczek

Uczeń klasy 4b

Wtorek 2 lekcja 8.55- 9.40

Sala 203

Zajęcia dodatkowe z

j. angielskiego

Magdalena Szkoda

Uczniowie kl. III G grupa standartowa

Wtorek 7.05-7.50

Sala 304

Zajęcia dodatkowe z

j. angielskiego

Magdalena Szkoda

Uczniowie klas VIIIa i VIIIb grupa standartowa

Czwartek 7.05-7.50

Sala 304

Zajęcia dodatkowe  z  

  j. polskiego – przygotowanie do egzaminu

Agnieszka Rybak

Uczniowie klasy III b G

Czwartek  8 lekcja 14.40-15.25

Sala 306

Zajęcia dodatkowe  z   

 j. polskiego

Agnieszka Rybak

Uczniowie klasy VIIIa i VIIIc

Środa 7.05-7.50

Sala 306

Zajęcia dodatkowe

rozwijające umiejętności z zakresu edukacji matematycznej i polonistycznej

Marzena Florek

Uczniowie kl. IIa SP

Wtorek 4 lekcja 10.45-11.30

świetlica

Zajęcia dodatkowe z matematyki

Anna Rembek

Uczniowie klasy VIIb

Czwartek 1 lekcja 8.00-8.45

 

Sala 302

Zajęcia dodatkowe z matematyki

Patrycja Fortuna

Uczniowie kl. VIIIa

Czwartek 8 lekcja 14.40-15.25

 

Sala 305

Zajęcia dodatkowe z matematyki

Patrycja Fortuna

Uczniowie kl. VIb

Piątek 2 lekcja 8.55-9.40

 

Sala 110

Kółko teatralne

Monika Witała-Ośkiewicz

Katarzyna Dworaczek

Uczniowie klas IV-VIII i IIIG

Piątek 7.05-7.50

Sala 208

Kółko polonistyczne z elementami treningu pamięci

Monika Witała-Ośkiewicz

Uczniowie klas V

Środa 1 lekcja 8.00-8.45

Sala 208

Zajęcia dodatkowe z matematyki

Ilona Sobieraj

Uczniowie klasy VIa SP

Wtorek , piątek  15.15 – 16.30

zajęcia pozaszkolne

Zajęcia dodatkowe z j. niemieckiego

Joanna Steczek

Uczniowie

klasy VII /VIIISP

Poniedziałek 8 lekcja 14.40-15.25

Sala 209

Zajęcia dodatkowe z j. niemieckiego

Joanna Steczek

Uczniowie klasy VII SP

Środa 1 lekcja 8.00-8.45

Sala 305

Zajęcia dodatkowe z  chemii

Anna Rembek

Uczniowie kl. III G

Czwartek 8 lekcja 14.40-15.25

( co dwa tygodnie wg terminarza w dzienniku elektronicznym)

Sala 302

Zajęcia dodatkowe z geografii ,  biologii i fizyki

Grzegorz Suchanek

Uczniowie kl. III  G

Środa 1 lekcja 8.00-8.45

Sala 309

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z geografii, biologii i fizyki

Grzegorz Suchanek

Uczniowie kl. VIIIb

Czwartek 8 lekcja 14.40-15.25

Sala 302

Zajęcia dodatkowe z j. angielskiego

Lucyna Janota

Uczniowie kl. IIIa,b  G

 

Czwartek 7 lekcja 13.45-14.30

( co dwa tygodnie wg terminarza w dzienniku elektronicznym)

Sala 209

Zajęcia dodatkowe z j. polskiego

Małgorzata Szymczak

Uczniowie klasy VIa

Poniedziałek 1 lekcja 8.00-8.45

 

Sala 209

Zajęcia dodatkowe z

j. angielskiego

Lucyna Janota

Uczniowie klasy VIII

Gr. S

Środa 8 lekcja 14.40-15.25

( co dwa tygodnie wg terminarza w dzienniku elektronicznym)

Sala 209

Zajęcia dodatkowe z

j. angielskiego

Lucyna Janota

Uczniowie klasy VIII

Gr. I

Środa 8 lekcja 14.40-15.25

( co dwa tygodnie wg terminarza w dzienniku elektronicznym)

Sala 209

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów

 

Kółko literacko-ortograficzne

Joanna Kopel

Uczniowie kl. IIIaSP SP

Wtorek 5 lekcja 11.45-12.30

świetlica

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne „Rusz głową”

Joanna Kopel

Uczniowie kl. IIIaSP SP

Poniedziałek 1 lekcja 8.00 – 8.45

biblioteka

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne „Potyczki matematyczne”

Bożena Złotecka

Uczniowie kl. IIIbSP SP

Wtorek  6 lekcja 12.45-13.30

Sala 207

Kółko ortograficzne

Joanna Mazur

Uczniowie kl. IIb SP

Środa 1 lekcja 8.00 – 8.45

 

Sala 206

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne

Joanna Mazur

Uczniowie kl. IIb SP

Czwartek 1 4 lekcja 10.45-11.30

Sala 203

Kółko ortograficzne

Marzena Florek

Uczniowie kl. IIa SP

Środa 5 lekcja 11.45-12.30

Sala 203

Zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności matematyczne „Matematyczne asy z naszej klasy”

Barbara Smoczok

Uczniowie kl. IVb

Czwartek  7 lekcja 13.45-14.30

Sala 205

Klub Bajki

Anna Kurek

Uczniowie kl. I – IVSP

Czwartek 1 lekcja 8.00-8.45

 

 

Biblioteka

KLUB PSYCHOLOGICZNO-ROZWOJOWY 

Małgorzata Szymczak

Uczniowie klasy  4a

Poniedziałek 2 lekcja 8.55-9.40

 

Sala 209

Zajęcia dodatkowe z matematyki

Monika Stachuta

Uczniowie kl. IVa SP

Czwartek 5 lekcja 11.45-12.30

 

Sala 203

Zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności matematyczne „ Umiem liczyć”

Mirosława Tomczak

Uczniowie klasy IVc

Środa 1 lekcja 8.00-8.45

 

Sala 205

Zajęcia matematyczne „Łamigłówki mądrej główki”

Ewa Mazur

Uczniowie kl. IIa

Czwartek 6 lekcja 12.45-13.30

Sala 203

Kółko j. angielskiego

Ewa Mazur

Uczniowie kl. I-IV

Czwartek 3 lekcja 9.50-10.35

 

Sala 203

Kółko matematyczne

Katarzyna  Leśnik

Uczniowie klasy  7 a

Czwartek 1 lekcja 8.00-8.45

( co dwa tygodnie wg terminarza w dzienniku elektronicznym)

Sala 308

Zajęcia  dodatkowe z matematyki

Katarzyna  Leśnik

Uczniowie klasy 8 c

Wtorek 1 lekcja 8.00-8.45

Wtorek 8 lekcja 14.40-15.25

Sala 308

Zajęcia dodatkowe z matematyki

Katarzyna  Leśnik

Uczniowie klasy 8 b

Poniedziałek 1 lekcja 8.00-8.45

Wtorek 1 lekcja 8.00-8.45

Sala 308

Zajęcia dodatkowe z matematyki

Katarzyna Leśnik

Uczniowie klasy 3aG

Piątek 1 lekcja 8.00-8.45

 

Sala 308

Kółko komputerowe

Krzysztof Kałużny

Uczniowie kl. V-VIII SP i  III G

Czwartek 9 lekcja 15.35-16.20

Sala 310

Koło Przyjaciół Biblioteki

Anna Kurek

Klasy V-VIII

Czwartek 1 lekcja 8.00-8.45

Wtorek 3 lekcja 9.50-10.35

 

Biblioteka

Zajęcia dodatkowe z historii

Anna Zawora

Uczniowie kl. IIIa G

Środa 1 lekcja 8.00-8.45

 

Sala 307

Zajęcia dodatkowe z historii

Anna Zawora

Uczniowie kl. IIIb G

Środa 8 lekcja 14.40-15.25

 

Sala 307

Zajęcia dodatkowe z matematyki- przygotowanie do egzaminu

Patrycja Fortuna

Uczniowie kl. IIIb G

Środa 8 lekcja 14.40-15.25

 

Sala 305

Klub pięcioklasisty –

kółko historyczne

Anna Zawora

Uczniowie klas V

Czwartek 8 lekcja  14.40-15.25

Sala 307

Filmowe kółko biblijne

Anna Pawlas

Uczniowie kl. I-V

Czwartek 7 lekcja 13.45-14.30

Czwartek 7 lekcja 13.45-14.30

Biblioteka

Biblioteka

Kółko przyrodnicze

Grzegorz Suchanek

Uczniowie klas
III b G

Poniedziałek 7 lekcja 13.45-14.30

Sala 209

Kółko przyrodnicze

Barbara Rożek

Uczniowie klas Vd,c

Wtorek 8 lekcja 14.40-15.25

 

Sala 309

Kółko ekologiczne

Barbara Rożek

Uczniowie klas VII i VIII

Poniedziałek 8 lekcja 14.40-15.25

 

Sala 309

Kółko dziennikarskie

 

Natalia Domżalska

Uczniowie klas 4-8 SP i 3 G

Czwartek 1 lekcja 8.00-8.45

Sala 304

Kółko z j. angielskiego/

eTwinning

Lucyna Janota

Uczniowie klasy V-IIIG

Czwartek 7 lekcja 13.45-14.30

( co dwa tygodnie wg terminarza w dzienniku elektronicznym)

Sala 209

Zajęcia rozwijające zainteresowania i przygotowujące do egzaminu z języka polskiego

Natalia Domżalska

Uczniowie klasy  3aG

Wtorek 1 lekcja 8.00-8.45

Sala 307

Zajęcia wzbogacające ofertę świetlicy

Kółko biblijno - plastyczne

Martyna Waliczek

Uczniowie klas I-III

Wtorek  6 lekcja 12.45-13.30

Środa   6 lekcja 12.45-13.30

Świetlica

 „Kreatywny recycling” – zajęcia plastyczno-techniczne

Aleksandra Koźbielak

Uczniowie klas I-III

Poniedziałek 2 lekcja 8.55-9.40

Środa 8 lekcja 14.40 – 15.25

Świetlica

Zajęcia rozwijające umiejętności muzyczne i ruchowe

Monika Poraj

Uczniowie klas I-III

Wtorek  7 lekcja  13.45-14.30

 

Czwartek 7 lekcja  13.45-14.30

Mała sala gimnastyczna

Świetlica

Kółko krawieckie

Marta Gorzawska

Uczniowie klas I-IV

Poniedziałek 9 lekcja 15. 35- 16.20

Czwartek 6 lekcja 12.45-13.30

Świetlica

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Wyrach
    Szkoła Podstawowa w Wyrach, ul. Puszkina 10
  • 32 2187244

Galeria zdjęć

bip