Zajęcia wyrównawczo

ZWK

Zajęcia prowadzone są w grupach  8 osobowych

 

 

Nazwa grupy

 

Nazwa zajęć

Imię i nazwisko nauczyciela

Grupa 9

Przeprowadzenie zajęć wyrównawczo – kompensacyjne dla grupy 8 uczniów klas I – III szkoły podstawowej, których  celem  jest kształcenie kompetencji ortograficznych z wykorzystaniem metody L. Furmagi.

M. Tomczak

 

Grupa 10

Przeprowadzenie zajęć wyrównawczo – kompensacyjne dla grupy 8 uczniów klas I – III szkoły podstawowej, których  celem  jest podniesienie poziomu znajomości ortografii i interpunkcji polskiej, doskonalenie sprawności ortograficznej

M. Florek

 

Grupa 11

 

Przeprowadzenie zajęć wyrównawczo – kompensacyjne dla grupy 8 uczniów klas I – III szkoły podstawowej, których  celem  jest usprawnienie mowy dzieci, zapobieganie trudnościom w nauce związanym z czytaniem, pisaniem, liczeniem i wypowiadaniem się

J. Kopel

Grupa 12

Przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z grupą 8 uczniów z klas I – III szkoły podstawowej, z wykorzystaniem komputerowych programów edukacyjnych. Celem przewodnim zajęć jest doskonalenie umiejętności językowych w zakresie ortografii, czytania ze zrozumieniem oraz wypowiedzi ustnych i pisemnych, doskonalenie kompetencji matematycznych.

J. Mazur

 

Grupa 13

 

Przeprowadzenie zajęć wyrównawczych dla grupy 8 uczniów z klas I – III szkoły podstawowej, z wykorzystaniem komputerowych gier edukacyjnych. Celem głównym zajęć jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z brakami w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych poprzez wspomaganie ich wszechstronnego rozwoju za pomocą edukacyjnych gier komputerowych.

 

B. Fraj

Grupa 14

 

Przeprowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej dla 3 grup po 8 uczniów z klas I – III szkoły podstawowej. Głównym celem zajęć jest skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, do stanu prawidłowego. Niedopuszczenie do powstania wad postawy ciała. Doprowadzenie sprawności fizycznej dziecka do stanu uznanego za prawidłowy.

 

M. Czak

Grupa 15

 

Przeprowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej dla 3 grup po 8 uczniów z klas I – III szkoły podstawowej. Głównym celem zajęć jest skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, do stanu prawidłowego. Niedopuszczenie do powstania wad postawy ciała. Doprowadzenie sprawności fizycznej dziecka do stanu uznanego za prawidłowy.

 

M. Czak

Grupa 16

 

Przeprowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej dla 3 grup po 8 uczniów z klas I – III szkoły podstawowej. Głównym celem zajęć jest skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, do stanu prawidłowego. Niedopuszczenie do powstania wad postawy ciała. Doprowadzenie sprawności fizycznej dziecka do stanu uznanego za prawidłowy

 

M. Czak

 

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Wyrach
    Szkoła Podstawowa w Wyrach, ul. Puszkina 10
  • 32 2187244

Galeria zdjęć

bip