Doradztwo zawodowe

Program zajęć

Program zajęć z zakresu preorientacji zawodowej dla klas III Gimnazjum, rok szkolny 2015/2016

 

Cykl zajęć – 2 spotkania w miesiącu dla każdej klasy od października 2015 r. 

Indywidualne konsultacje dla uczniów wg grafiku – w ramach godzin z 42 art. KN, prowadzenie poradnictwa edukacyjno – zawodowego, realizacja testów diagnostycznych.

Udostępnianie uczniom, rodzicom i wychowawcom klas materiałów i informacji o szkołach w regionie – gazetki, plakaty, ulotki.

Prowadzenie prelekcji dla rodziców uczniów na temat zmian w szkolnictwie ponad gimnazjalnym i wsparcia dziecka w procesie wyboru szkoły. Dystrybucja autorskiej ulotki: jak pomóc dziecku wybrać szkołę i zawód?

 

 

         Temat                          Przebieg zajęć i założone cele                                                         Narzędzia / środki realizacji

1

„Drogi zawodowe”

Wprowadzenie w preorientację edukacyjno- zawodową.

 

 

 

 

 

 

 

Diagnoza zainteresowań
i mocnych stron.

- prezentacja form kształcenia ponadgimnazjalnego w systemie edukacji w Polsce

- typy szkół ponadgimnazjalnych

- cykl kształcenia

- egzaminy maturalne

- egzaminy zawodowe

- egzaminy kwalifikacji zawodowych

- przygotowanie do studiów wyższych

 

- rozeznanie mocnych i słabych stron oraz predyspozycji

- analiza możliwości i cech: fizycznych, społecznych, intelektualnych, emocjonalnych i moralnych

- ukierunkowanie pod kątem wykorzystania predyspozycji i cech w procesie wybierania przyszłej pracy zawodowej  

 

- prezentacja multimedialna

- dyskusja moderowana

 

 

 

 

 

 

 

- karta pracy
„Ja w lustrze – jaki jestem”

- film KOWEZIU „Zainteresowania”

- film KOWEZIU 

„Mocne strony”

 

 

2

„Drogi zawodowe”

Portfolio zawodowe: mój autoportret. 

- autodiagnoza – tworzenie portfolio zawodowego : moje motto, zastosowanie w życiu zawodowym, sukcesy osobiste, sukcesy zawodowe

 

- moje mocne strony: doświadczenia, wiadomości, czynności, preferencje, cechy charakteru i atuty, zdolności i umiejętności, rozwijanie i doskonalenie umiejętności, moje umiejętności w preorientacji zawodowej

 

- karta pracy

„Pozytywna inspiracja”

- film KOWEZIU

„Nauka”

- film KOWEZIU

„Pierwsze doświadczenie”

- film KOWEZIU

„Doskonalenie”

- dyskusja moderowana

 

 

3

„Drogi zawodowe”.

 

- analiza predyspozycji i dokonanie autodiagnozy w zakresie umiejętności podejmowania wyborów i decyzji

- zapoznanie z metodą analizy SWOT

- zapoznanie z metodą drzewa decyzyjnego

-zapoznanie z techniką konstruowania celów SMART

- rozwijanie umiejętności budowania celów życiowych (osobistych i edukacyjnych)

- film KOWEZIU

„Wybory”

- film KOWEZIU

„Decyzje”

- film KOWEZIU

„Zdarzenia”

- dyskusja moderowana

- praca własna

 

 

4

„Drogi zawodowe”.

 

- doskonalenie kompetencji interpersonalnych

- rozwijanie umiejętności miękkich

- kontynuacja realizacji celów z zajęć 3.

 

- film KOWEZIU

„Miejsca”

- film KOWEZIU

„Satysfakcja”

- dyskusja moderowana

- praca własna

 

 

5

„Rozwijam skrzydła”.

- diagnoza i rozwijanie kompetencji miękkich

- doskonalenie umiejętności radzenia sobie ze stresem

- poznawanie typu motywacji – test diagnostyczny

- określanie czynników motywujących do podejmowania konkretnych działań 

- wzmacnianie postaw związanych ze współpracą w grupie

- test diagnostyczny: moje role w grupie

- film KOWEZIU

 „Zmiana”

„Stres”

„Motywacja”

„Współpraca”

- dyskusja moderowana

- praca własna

 

6

„Rozwijam skrzydła”

- test diagnostyczny:

- ankieta skłonności zawodowych

- kwestionariusz moja kariera

- kwestionariusz zainteresowań zawodowych 

 

Analiza i interpretacja wyników badań 

- film KOWEZIU

 „Jaki jestem”

„Zainteresowania”

„Podsumowanie wiedzy o sobie”

„Przymiarka do wyboru zawodu”

- dyskusja moderowana

- praca własna

 

 

7

„Rozwijam skrzydła”.

- wprowadzenie w tematykę szkolnictwa zawodowego

- rozeznanie szkół ponadgimnazjalnych w regionie

- zapoznanie z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych

- analiza możliwości kształcenia w konkretnym kierunku

- wprowadzenie w proces świadomego wyboru edukacyjnego

- film KOWEZIU

„Decyzje”

„Zawody”

„Szkolnictwo”

„Krok za krokiem”

- dyskusja moderowana

- praca własna

 

 

8

„Szkoła dla rynku pracy”.

- prezentacja zawodów w konkretnych branżach

- ścieżka edukacyjna w konkretnych zawodach

- analiza predyspozycji i możliwości

- wady i zalety danego zawodu

- perspektywy pracy w danym zawodzie – analiza rynku

- możliwości dalszego dokształcania i przekwalifikowania

- film KOWEZIU

 „Branża ekonomiczno – finansowo – biurowa”

 

„Budownictwo, drogownictwo i instalacje budowlane”

 

- dyskusja moderowana

- praca własna

 

9

„Szkoła dla rynku pracy”.

- prezentacja zawodów w konkretnych branżach

- ścieżka edukacyjna w konkretnych zawodach

- analiza predyspozycji i możliwości

- wady i zalety danego zawodu

- perspektywy pracy w danym zawodzie – analiza rynku

- możliwości dalszego dokształcania i przekwalifikowania

- film KOWEZIU

„Branża fryzjersko-kosmetyczna”

 

„Branża włókienniczo-odzieżowa i skórzana”

 

- dyskusja moderowana

- praca własna

 

10

„Szkoła dla rynku pracy”.

- prezentacja zawodów w konkretnych branżach

- ścieżka edukacyjna w konkretnych zawodach

- analiza predyspozycji i możliwości

- wady i zalety danego zawodu

- perspektywy pracy w danym zawodzie – analiza rynku

- możliwości dalszego dokształcania i przekwalifikowania

- film KOWEZIU

„Górnictwo, hutnictwo i odlewnictwo”

 

„Branża elektryczno-elektroniczna i teleinformatyczna”

 

- dyskusja moderowana

- praca własna

 

 

11

„Szkoła dla rynku pracy”.

- prezentacja zawodów w konkretnych branżach

- ścieżka edukacyjna w konkretnych zawodach

- analiza predyspozycji i możliwości

- wady i zalety danego zawodu

- perspektywy pracy w danym zawodzie – analiza rynku

- możliwości dalszego dokształcania i przekwalifikowania

- film KOWEZIU

„Turystyka i hotelarstwo”

 

„Gastronomia i produkcja spożywcza”

 

- dyskusja moderowana

- praca własna

 

12

„Szkoła dla rynku pracy”.

- prezentacja zawodów w konkretnych branżach

- ścieżka edukacyjna w konkretnych zawodach

- analiza predyspozycji i możliwości

- wady i zalety danego zawodu

- perspektywy pracy w danym zawodzie – analiza rynku

- możliwości dalszego dokształcania i przekwalifikowania

- film KOWEZIU

„Branża mechaniczna”

 

„Branża poligraficzno-drukarska i papiernicza”

 

- dyskusja moderowana

- praca własna

 

 

13

Dokumenty aplikacyjne: CV.

-zapoznanie z budową i formą życiorysów

- poznanie zasad konstruowania życiorysu

- analiza przykładowych życiorysów

- kształtowanie umiejętności tworzenia życiorysu

- karta pracy: jak konstruować CV

- materiały instruktażowe dla uczniów

- dyskusja moderowana

- praca własna konstruowanie życiorysu 

 

14

Dokumenty aplikacyjne: List motywacyjny.

-zapoznanie z budową i formą listu motywacyjnego

- poznanie zasad konstruowania listu motywacyjnego

- analiza przykładowych listów motywacyjnych

- kształtowanie umiejętności listu motywacyjnego

- karta pracy: jak konstruować list motywacyjny 

- materiały instruktażowe dla uczniów

- dyskusja moderowana

- praca własna konstruowanie listu motywacyjnego na konkretne stanowisko pracy 

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Wyrach
    Szkoła Podstawowa w Wyrach, ul. Puszkina 10
  • 32 2187244

Galeria zdjęć

bip