Spotkania z rodzicami

Terminy

 

 

16 września 2015 r. (śr.)- ogólnoklasowe- klasy I- III SP g.17.00

17 września 2015 r. (czw.) klasy IV- VI i Gim g.17.00

 

4, 5listopada 2015 r. (śr.czw.) - ogólnoklasowe. W klasach VI i III gim omówienie wyników egzaminów próbnych oraz zamierzeń edukacyjnych.

 

17 grudnia 2015 r. (czw.) - spotkanie miesiąc przed klasyfikacją, oceny proponowane (kiermasz świąteczny)

godz. 16.00 i 18.00

 

21 stycznia 2016r. (czw.) zapoznanie rodziców z wynikami klasyfikacji śródrocznej - dzień otwarty, konsultacje

 

16, 17 marca 2016 r. (śr. czw.) - spotkania ogólnoklasowe oraz klasy szóste   i trzecie gim.  poinformowanie rodziców
o procedurach sprawdzianu i egzaminu, rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

 

18, 19 maja 2016 r. (śr. czw.) - spotkanie ogólnoklasowe
na miesiąc przed klasyfikacją (oceny proponowane)

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Wyrach
    Szkoła Podstawowa w Wyrach, ul. Puszkina 10
  • 32 2187244

Galeria zdjęć

bip