System kontroli frekwencji Wywiadówki Statut Szkoły Podstawowej w Wyrach Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Szkoła Podstawowa

Wywiadówki

 

13 września 2017 r. (śr.)-
ogólnoklasowe- klasy I- III SP g.17.00

14 września 2017 r. (czw.) klasy IV- VII i Gim g.17.00

8, 9 listopada 2017 r. (śr. czw.) - ogólnoklasowe

14 grudna 2017 r. (czw.) - spotkanie miesiąc przed klasyfikacją, oceny proponowane
(kiermasz świąteczny) 
godz. 16.00 i 18.00

15 lutego 2018 r. (czw.) zapoznanie rodziców z wynikami klasyfikacji śródrocznej - dzień otwarty, popołudniowe konsultacje

21, 22 marca 2018 r. (śr. czw.) - spotkania ogólnoklasowe
oraz klasy trzecie Gim.  poinformowanie rodziców
o procedurach  egzaminu, rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

 

 


 
 
 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Wyrach
    Szkoła Podstawowa w Wyrach, ul. Puszkina 10
  • 32 2187244

Galeria zdjęć

bip